English

          
          
当前位置:

· 产品概述


本咨询的特色是通过S&OP管理体系构建及相关运营KPI的现状,梳理需求与预测、SKU与订单管理、库存优化等,帮助企业提高S&OP的成熟度,进行有效决策,增强企业竞争力成熟的S&OP促进有效决策

服务内容通过调研,了解企业S&OP现状,并从目标定位、组织设计、部门协同、分析深度、高层参与、流程机制、需求管理、供应管理、信息系统、监控反馈、持续改进、和人才培养等方面,与企业一起制定和推展S&OP改进方案。服务特色适合所有行业,无论处于S&OP五个成熟度中的哪个阶段都适用方法与技术需求管理与预测、S&OP管理

产品概述
          
       
电话:021-54281551
          
       
微信:17349738905
          
       
邮箱:info@scom.org
          
       

QQ:3175495015