English

          
          
活动详情
当前位置:
第十一届供应链年会专家演讲文稿 大会手册电子版正式发布推出(附2023学习计划表)
来源: | 作者:chinascom | 发布时间: -9647天前 | 5207 次浏览 | 分享到:

第十一届供应链年会专家演讲文稿

大会手册电子版正式发布推出


SCOM把包含演讲嘉宾文稿的大会手册,发给没有参加年度大会的供应链专业人员,以供大家学习与参考。


  下载专区:
1. 普通精度版,直接点击 大会手册即可下载。
2. 
2023学习安排计划表,点击学习手册即可下载。          
       
电话:021-54281551
          
       
微信:17349738905
          
       
邮箱:info@scom.org
          
       

QQ:3175495015